Naše společnost Kolek, s.r.o, se zaměřuje na projekční činnost, včetně inženýrských a projektových prací. Snažíme se poskytnout každému našemu zákazníkovi práci prvotřídní kvality za rozumnou cenu a v co nejrychlejším čase.

Kolek, s.r.o, působí v celém Moravskoslezském kraji a v přilehlých oblastech. Zpracováváme projekty rodinných a bytových domů ve městech Ostrava, Třinec, Karviná, Rychvald, Bohumín, Český Těšín, Frýdek - Místek a další.

Zaručujeme každému zákazníkovi individuální přístup k nalezení nejvhodnějšího řešení. Abychom vyhověli všem vašim požadavkům, tak veškeré návrhy s vámi budeme opakovaně konzultovat, dokud nebudete zcela spokojeni. Nebráníme se novým postupům a technologiím, které na vaši žádost, bude-li to možné, začleníme do vaší stavby.

Zhotovujeme projektové dokumentace těchto staveb:

 • Rodinné domy (novostavby, rekonstrukce, dotace)
 • Bytové domy (novostavby, rekonstrukce, revitalizace, nástavby, dotace)
 • Panelové domy (rekonstrukce, revitalizace, nástavby, dotace)
 • Ostatní stavby (restaurace, hotely, penziony, památkově chráněné domy, průmyslové a administrativní budovy)
 • Inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn)
 • Dopravní stavby (příjezdová komunikace, revitalizace ulic a návrh parkovaní)
 • Průmyslové stavby (skladovací, výrobní a sportovní haly, skladovací plochy)
 • Revitalizace ulic, sídlišť, parků, hřbitovů a hřišť
 • Urbanistický návrh území (komplexní návrh využití území)

U všech projektů vám nabízíme možnost vyřízení veškerých žádostí a náležitostí na stavebním a jiném úřadě. Tyto projekty také vyhotovujeme v jakémkoliv požadovaném stupni projektové dokumentace.

Stupně projektové dokumentace:

 • Objemové studie
 • Studie proveditelnosti
 • Studie stavby (vizualizace)
 • Projektová dokumentace pro uzemní řízení
 • Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Projektová dokumentace zaměření stávající stavby (pasport domu, bytu)
 • Projektová dokumentace pro získání dotace (např. Zelená úsporám, Nový panel, Evropské fondy)

Dále se zabýváme:

 • Zpracováním projektové dokumentace pro dotační programy Zelená úsporám a Nový panel
 • Pasportizací veškerých staveb (od zaměření stavby po zhotovení dokumentace)
 • Projekty kanalizačních přípojek nebo projekty napojení rodinných domů na novou kanalizaci