Naše společnost se zabývá nejen projekty staveb městského inženýrství, jako jsou stavby pro bydlení a občanskou vybavenost, včetně staveb pro administrativu, zdravotnictví, kulturu a sport, ale také stavbami technické infrastruktury města, dopravními a průmyslovými stavbami.

Dále nabízíme zpracování urbanistického návrhu městských částí, revitalizací městských bloků, parků, hřbitovů, hřišť a nových návrhů využití území a to na úrovni rozdělení území na jednotlivé pozemky nebo vytvořením komplexního návrhu pro nové využití území.

Nabídka služeb:

  • Stavby občanské vybavenosti (administrativa, zdravotnictví, kultura a sport)
  • Stavby technické infrastruktury (odkanalizování, vodovod, plynovod, elektrická síť, veřejné osvětlení)
  • Stavby dopravní (příjezdové komunikace, revitalizace ulic, parkoviště a cyklostezky)
  • Stavby průmyslové (skladovací, výrobní a sportovní haly, skladovací plochy)
  • Revitalizace komunikací, sídlišť, parků, náměstí, parkovišť, hřbitovů)
  • Návrh nového využití území
  • Návrh rozdělení (rozparcelování) pozemků pro rodinné domy
  • Projekt příjezdové komunikace, včetně inženýrských sítí a opěrných stěn