Zástavba rodinných domů (vybrané výkresy)

Výstavba příjezdové komunikace, terénních úprav, vodovodního řádu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, plynovodního řádu a veřejného osvětlení pro jedenáct rodinných domů.

Situace - komunikace

Výkres situace - komunikace v PDF

Situace - koordinační

Výkres situace - koordinační v PDF