Přeskočit na obsah

Co musí obsahovat projekt rodinného domu? Zde je seznam

Při realizaci výstavby rodinného domu je nezbytné zajistit, aby projekt obsahoval všechny důležité náležitosti – technické, právní i funkční. Zjistěte, co vše je nutné zařídit pro úspěšné dokončení stavby.

Pro povolení stavby potřebujete:

1. Společné ohlášení záměru (územní souhlas s ohlášením)

nebo

2. Společné povolení záměru (územní rozhodnutí a stavební povolení)

Jaký je rozdíl mezi společným ohlášením a společným povolením záměru?

Rozdíl mezi nimi je především v délce trvání vyřízení povolení. Zatímco společné ohlášení záměru (územní souhlas s ohlášením) získáte nejpozději do 30 dní, společné povolení záměru (územní rozhodnutí) trvá vyřídit 2–3 měsíce.

U první možnosti je potřeba získat podpisy všech dotčených sousedů, kteří musí souhlasit se situačním nákresem stavby chystaného domu. Pokud se vám to nepodaří, musíte stavební povolení řešit přes povolení záměru. To se může stát například v případě, když sousedé nesouhlasí se stavbou domu, když jsou nedostupní, když jsou v cizině, když je pozemek v dědickém řízení nebo v exekuci, případně když mají s majitelem majetku obecně špatné vztahy).

Vyřízení ohlášení stavby trvá maximálně 30 dní, zatímco povolení stavby až 3 měsíce.

Projektová dokumentace společného ohlášení a povolení obsahuje:

 • Projekt stavební části – půdorysy, řezy, pohledy, situace, schémata vnitřních instalací, technická zpráva
 • Požárně-bezpečností řešení (dle protipožárních norem)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Statické posouzení budovy
 • Hydrogeologický posudek (HG posudek) k zasakování dešťových vod
 • Stanovení radonového indexu
 • Projekty inženýrských sítí – přípojky vody, plynu, kanalizace a elektřiny
 • Vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:
  • Koordinované závazné stanovisko
  • Stanovisko krajské hygienické stanice
  • Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), pokud se týká
  • Stanovisko plynáren
  • Stanovisko vodáren
  • Místní poskytovatel – elektrické rozvody ČEZ
  • Sdělovací rozvody – O2, Cetin
  • Obec
 • Případně další stanoviska:
  • Krajská hygienická stanice si může vyžádat hlukovou studii z důvodu umístění tepelného čerpadla v blízkosti jiných rodinných domů, nebo jiného zdroje hluku v okolí (vlak, komunikace, průmysl)
  • Poddolování
  • Lesy České republiky
  • Správce vodních toků (správce povodí)

Nejčastější dotazy ohledně projektu rodinného domu

Co je projekt rodinného domu?

Projekt rodinného domu je soubor dokumentů, který obsahuje všechny potřebné informace pro výstavbu domu. Zahrnuje architektonický návrh, stavební výkresy a technické zprávy, specifikace materiálů a další technické detaily.

Je nutné mít pro projekt rodinného domu projektanta?

Ano, projekt rodinného domu musí být vytvořen kvalifikovaným projektantem nebo architektem, aby bylo zajištěno dodržení stavebních norem a bezpečnostních předpisů.

Co je situační výkres?

Výkres situace ukazuje polohu domu na pozemku, včetně přístupových cest, orientace ke světovým stranám, napojením na inženýrské sítě a vzdáleností od hranic pozemku.

Co obsahují půdorysy?

Půdorysy znázorňují základy, podlaží, stropy, krovy, střešní konstrukce. Půdorysy podlaží zobrazují rozložení místností a prostorů v domě na každém podlaží, včetně rozměrů, umístění dveří, oken a dalšího vybavení.

Co je statický výpočet?

Statický výpočet (statický posudek) zajišťuje, že konstrukce domu bude dostatečně pevná a bezpečná. Zahrnuje výpočty zatížení, materiálů a dimenzí konstrukčních prvků.

Jaký je význam energetického posudku?

Energetický posudek hodnotí energetickou účinnost domu a jeho schopnost udržet teplotu. Je důležitý pro splnění stavebních předpisů týkajících se energetické úspornosti.

Musím mít projekt rodinného domu schválen před zahájením stavby?

Ano, je vždy nutné nechat projekt schválit příslušným stavebním úřadem. To zahrnuje kontrolu shody s místními stavebními předpisy a normami.

Jak dlouho trvá zpracování projektu rodinného domu?

Doba zpracování se liší podle složitosti projektu a zátěže architekta nebo projektanta, ale obvykle trvá několik týdnů až měsíců.

Jaké jsou běžné chyby v projektech rodinných domů?

Běžné chyby zahrnují nedostatečné plánování prostoru, špatný návrh dispozice, nerespektování stavebních norem, ignorování přání investora, nevhodný výběr materiálů a nedostatečné zohlednění energetické účinnosti.

Objednejte si nezávaznou
schůzku zdarma

Štítky: